top of page

雲南住宿篇 - 瀘沽湖

瀘沽湖嘅 #瀘沽湖摩梭客棧 #Mosuo Inn雖然比較舊同平但地理位置幾好, 整體感覺良好。沿湖有一啲新起嘅住宿都好靚,相對就比較貴一晚由五百到九百都有!

Recent Posts
Archive
bottom of page